gemeente Steenbergen | Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?

Artikel Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons Cookie beleid

De gemeente Steenbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van het gebruik van de website.

Als u transacties regelt met de gemeente gaat dat via een beveiligde verbinding. U herkent dit aan de URL in de browserbalk die dan begint met https://.

Informatie over hits en bezoeken aan de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld. De ten behoeve van digitaal aangevraagde producten of per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.