gemeente Steenbergen | Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

Artikel Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

U kunt gebruik maken van uw privacy-rechten. Dit zijn de rechten op verzoek tot inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht op bezwaar.

Uw rechten kunnen voortkomen vanuit het verwerken op basis van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) of de uitvoeringswet daarvan.

Uw rechten kunnen ook voortkomen uit ervaring met toezichthouders of handhavers, zoals bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's). Opnamen met de bodycamera die een BOA uit zelfbescherming draagt, zijn mogelijk persoonsgegevens en/of politiegegevens. Dit recht is gebaseerd op de AVG en/of de Wet Politie Gegevens (WPG).

Wilt u zo vriendelijk zijn bij uw verzoek het gevraagde recht en de veronderstelde wet (AVG/WPG) kenbaar te maken. De gemeente handelt uw verzoek af binnen de gestelde wettelijke termijnen. Dit is doorgaans binnen een maand na bevestiging van behandeling van het verzoek.
De gemeente zal ter bescherming van medeburgers vragen om een gelegaliseerde kopie van uw identificatiebewijs.

U kunt uw recht indienen via ons e-mailaccount: info@gemeente-steenbergen.nl of schriftelijk aan het adres:

Gemeente Steenbergen
T.a.v. Privacy beheerder
Buiten de Veste 1
Postbus 6, 4650 AA, Steenbergen