gemeente Steenbergen | (ver)bouwen en omgevingswet

inleiding

(Ver)bouwen en Omgevingswet

Tot 1 januari 2024 kunt u uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket Online. Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw Omgevingsloket omdat dan de Omgevingswet in werking treedt.

Kies hieronder voor wat voor u van toepassing is.