Nieuwe rij

Kennisgeving: Zitting Gemeentelijk Stembureau

Op maandag 10 juni 2024 om 12.00 uur was er een openbare zitting van het gemeentelijk Stembureau in het gemeentehuis.
Het Gemeentelijk Stembureau heeft in deze openbare zitting de verkiezingsuitslag van EP 2024 definitief vastgesteld.

Nieuwe widget SingleImage

logo elke stem telt