Artikel Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een startsubsidie binnen zijn?

Aanvragen voor startsubsidies kunnen gedurende het hele jaar waarop de subsidie betrekking heeft, worden ingediend.