gemeente Steenbergen | Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een startsubsidie binnen zijn?

Artikel Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een startsubsidie binnen zijn?

Aanvragen voor startsubsidies kunnen gedurende het hele jaar waarop de subsidie betrekking heeft, worden ingediend.