gemeente Steenbergen | Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een jubileum binnen zijn?

Artikel Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een jubileum binnen zijn?

Een subsidieaanvraag kan gedurende het hele jubileumjaar worden ingediend. Let wel: de jubileumsubsidie moet voorafgaande aan de daadwerkelijke jubileumdatum (die in de statuten staat vermeld) worden aangevraagd.