gemeente Steenbergen | Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie binnen zijn?

Artikel Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie binnen zijn?

Een incidentele activiteitensubsidie moet minimaal 12 weken voorafgaand aan de activiteit worden aangevraagd.