Artikel Wanneer moet een subsidieaanvraag voor een incidentele activiteitensubsidie binnen zijn?

Een incidentele activiteitensubsidie moet minimaal 12 weken voorafgaand aan de activiteit worden aangevraagd.