gemeente Steenbergen | Wanneer krijg ik te horen of mijn subsidieaanvraag wordt toegekend of niet?

Artikel Wanneer krijg ik te horen of mijn subsidieaanvraag wordt toegekend of niet?

Wanneer u voor de eerste keer een subsidieaanvraag indient, krijgt u binnen 8 weken na ontvangst van de volledige subsidieaanvraag bericht. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal vier weken. Indien de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt aanvullende informatie opgevraagd. Na ontvangst van de aanvullende informatie gaat de beslistermijn in.