gemeente Steenbergen | Melding milieuoverlast (geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging).

Artikel Melding milieuoverlast (geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging).

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Lees hier welke melding waar thuishoort.

De MilieuKlachtenCentrale behandelt:

  • milieuoverlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
  • milieuschade veroorzaakt tijdens een incident

Bel de MilieuKlachtenCentrale op 073-681 28 21 (24/7 bereikbaar) of meld digitaal via www.milieuklachtencentrale.nl.