Artikel Belastingen

Dagelijks maakt u gebruik van gemeentelijke voorzieningen. De straat, het riool, de openbare verlichting, de afvalinzameling, noem maar op. Al deze voorzieningen kosten geld. Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rijk. Maar daarmee kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten worden betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

Inwoners en ondernemers van Steenbergen leveren een financiële bijdrage via de lokale belastingen. Uit deze opbrengst worden bijvoorbeeld de kosten van onderwijs, cultuur, sport, openbaar groen en openbare verlichting betaald. Met uw bijdrage zorgt u dus via deze heffingen mede voor een leefbaar, sociaal en cultureel Steenbergen!

Belasting heffen

De rijksoverheid bepaalt de mogelijkheid om belastingen te heffen. Op welke manier dat gebeurt, bepaalt een gemeente zelf. Zo stelt de gemeenteraad bijvoorbeeld de hoogte van tarieven van gemeentelijke belastingen vast.

We kennen onder andere in de gemeente Steenbergen de volgende belastingen: