gemeente Steenbergen | duurzaam

Nieuwe rij

Duurzaamheid in de gemeente Steenbergen

Het klimaat verandert

Het wordt steeds warmer op aarde en er komen steeds vaker hevige regenbuien voor. Om de klimaatverandering tegen te gaan moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Nederland heeft forse doelstellingen op dit gebied. De EU-lidstaten hebben namelijk in 2016 met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 55% minder moet uitstoten. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat er dan netto geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Verder heeft Nederland de doelstelling om in 2050 te zorgen dat het klimaatbestendig en waterbestendig is.

Dit bereiken we als gemeente niet alleen, maar juist samen met onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Op deze pagina vindt u meer informatie om hier aan bij te dragen. De onderwerpen over duurzaamheid zijn hier verzameld.