West Brabantse Waterlinie

Op 11 maart 2014 heeft de Provincie Noord-Brabant besloten subsidie uit de 'Subsidieregeling landschappen van allure' toe te kennen aan het project West Brabantse Waterlinie. Dit project is erop gericht deze voormalige verdedigingslinie een nieuw leven te geven. De linie moet een nieuwe functie krijgen en daarmee bijdragen aan het landschap, de recreatieve mogelijkheden, de cultuurhistorie en aan de economische mogelijkheden op de Brabantse Wal.

Project West Brabantse Waterlinie

De West Brabantse waterlinie is een oude verdedigingslinie die zijn bijzondere karakter vooral dankt aan de Tachtigjarige Oorlog. Van Benedensas in Steenbergen tot de afbeelding WaterlinieWaterschans in Bergen op Zoom zijn destijds forten aangelegd. Diverse keren werd het land onder water gezet om de Spanjaarden tegen te houden. Bijna 400 jaar later herrijzen de contouren van de forten en de waterlinie weer in het landschap. Dankzij de provinciale subsidie uit de regeling Landschappen van Allure komen in het project West Brabantse Waterlinie op de forten uitkijktorens, er worden steigers aangelegd en toegangsbruggen naar de forten gemaakt. Er komt een waterspeelplaats en nieuwe fiets- en wandelroutes worden uitgezet om het gebied nog verder te verkennen.

De West Brabantse Waterlinie bestaat uit een aantal deelprojecten. Lees in onze folder wat de deelprojecten zijn en in de nieuwsbrieven de meest actuele informatie.  Liever niet lezen,  bekijk dan de film van de West Brabantse Waterlinie vanuit de lucht!

voorkant folder West Brabantse Waterlinie      Nieuwsbrief 4     filmstrip WBWL                     

Achterliggende stukken, zoals het investeringsvoorstel en de beoordeling daarvan door de beoordelingscommissie vindt u onder Achtergrond informatie

logo WBWL

Informatie over historie, recreatie en de actuele uitvoering van dit project kunt u vinden op www.westbrabantsewaterlinie.nl .

Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met Henk-Jan Keur (projectleider) via hj.keur@gemeente-steenbergen.nl  of telefonisch via 14 0167.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig