Subsidies

Algemene inleiding

De gemeente Steenbergen heeft een subsidiebeleid dat is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015. Deze subsidieverordening is op 29 januari 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Steenbergen.

Naast deze Algemene subsidieverordening is er tevens de Subsidieregeling welzijn, gemeente Steenbergen vastgesteld. Hierin zijn nadere regels vastgesteld waarin is aangegeven welke activiteiten worden gesubsidieerd en de nadere voorwaarden zijn vastgesteld waaronder subsidies worden verstrekt.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig