Sport

Het gemeentebestuur vindt sport en bewegen belangrijk. Zij hecht veel waarde aan sportvoorzieningen omdat mensen via sport contacten met elkaar opbouwen en in beweging zijn. Het gemeentebestuur streeft er naar om sportaccommodaties voor de toekomst in stand te houden. Daarbij zoekt zij samenwerking met inwoners en verenigingen.

Doelstellingen in deze collegeperiode

  1. De bestaande sportvoorzieningen zo veel mogelijk behouden maar wel met een efficiëntere bedrijfsvoering. Bezuinigingen worden samen met de sportverenigingen uitgewerkt.
  2. Inwoners van de gemeente Steenbergen leveren zelf een actieve bijdrage aan het behoud van sportvoorzieningen. De gemeente Steenbergen faciliteert initiatieven van inwoners en verenigingen waar mogelijk en brengt ondernemers, particulieren en instellingen bij elkaar als dat aan het behoud van voorzieningen kan bijdragen
  3. Via de sportverenigingen de sociale samenhang in de gemeente Steenbergen versterken
  4. Stimuleren dat meer inwoners van de gemeente Steenbergen sporten en bewegen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

  • In overleg met de sportverenigingen blijven om daarmee de beoogde doelstelling ten aanzien van de kostenreductie op de sportaccommodaties te bereiken.
  • Met de verenigingen onderzoeken op welke wijze het onderhoud in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.
  • Een nieuw sport- en accommodatiebeleid opstellen in samenspraak met de sportverenigingen.
  • Stimuleren dat inwoners door een bredere inzet van de sportcoaches meer gaansporten en bewegen.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig