Kunst - en Cultuurplatform

Logo Kunst & Cultuur

Het Kunst- en Cultuurplatform is in 2008 opgericht naar aanleiding van de 1e Steenbergse Kunst- en Cultuurnota. De vrijwillige leden van het platform zijn allemaal betrokken bij een of andere vorm van kunst of cultuur binnen de gemeentegrenzen. De belangrijkste doelstelling van het platform is; meer bekendheid geven aan kunst en cultuur in de gemeente Steenbergen. Daarnaast wordt het platform ook gevraagd om mee te denken over de te volgen beleidslijnen. Het platform beidt ook een plaats waar de verschillende verenigingen elkaar ontmoeten, zodat de samenhang in het activiteitenaanbod verbeterd kan worden.

Door het Kunst- en Cultuurplatform worden activiteiten georganiseerd om kunst en cultuur beter op de kaart te zetten. Hierbij werkt het Kunst- en Cultuurplatform ook samen met andere partijen zoals de Stichting Kunstforum in Bergen op Zoom. Hieronder zijn enkele activiteiten opgenomen  die in de afgelopen jaren zijn georganiseerd.

Kunst in de binnenstad

Hierbij worden de etalages van lege panden voorzien van kunst. Op deze manier biedt Stichting Kunstforum kunstenaars van elk niveau en genre een gratis expositieruimte en krijgen pandeigenaren meer belangstelling voor verkoop of verhuur.

Uitmarkt (2012)

 Schilderen op de Uitmarkt 2012
Het Kunst- en Cultuur Platform Steenbergen heeft met de Uitmarkt een boost gegeven aan het culturele- en verenigingsleven in de gemeente. Foto Uitmarkt 2012
Uitmarkt 2012

 


Kunstbanieren op de Markt

De drie banieren worden gebruikt om werken van locale kunstenaars te exposeren in de openbare ruimte. De expositie wordt geregeld gewijzigd.Kunstbanieren op de Markt


Cultureel evenement 'Kunstig' (2014)

Muziek tijdens het evenement 'Kunstig'
Tijdens het evenement werd beeldende kunst gecombineerd met muziek. Niet alleen het werk van tal van kunstenaars was te zien, maar ook hebben diverse kunstenaar 'on stage' nieuwe kunstwerken gemaakt.

 

 

Leden Kunst- en Cultuurplatform

De leden van het Kunst- en Cultuurplatform zijn: Claudia de Groen, Bas Abbenhuis, Walter Siol, Sandra Houtepen, Jan Flinkenflögel en Hans Oerlemans. Het platform wordt door de gemeente ambtelijk ondersteund.

Heeft u vragen over het Kunst- en cultuurbeleid of het platform? Neem dan contact op met Paul Kop. U kunt hem bereiken via tel. 14 0167 of via e-mail cultuurplatform@gemeente-steenbergen.nl.

logo Kunst & Cultuur Steenbergen
Kunst Centrum Steenbergen

Het Kunst Centrum Steenbergen stelt zich ten doel iedere belangstellende de mogelijkheid te bieden zich creatief te ontwikkelen en het middelpunt te zijn van kunstzinnige activiteiten in de gemeente Steenbergen.

Dit doet zij door het aanbieden van workshops en cursussen op het gebied van kunstzinnige vorming.
Aangeboden cursussen zijn tekenen en schilderen, keramiek en fotografie.

Cursisten stellen regelmatig hun werkstukken tentoon in de openbare ruimtes zoals bijvoorbeeld bibliotheken in de hele regio.

Het Kunst Centrum Steenbergen is opgericht in 1985 en is gevestigd in multifunctioneel centrum 't Cromwiel te Steenbergen.

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig