Kunst en Cultuur

De gemeente Steenbergen vindt dat kunst en cultuur een bijdrage levert aan een goed woon- en leefklimaat. In de laatste jaren is steeds meer aandacht gekomen voor kunst en cultuur in de gemeente. In 2008 is het eerste echte kunst- en cultuurbeleid opgesteld, waarin uitgangspunten en acties zijn opgenomen. Sinds dit cultuurbeleid van kracht is, hebben er zich verschillende trends en ontwikkelingen voorgedaan op het terrein van kunst en cultuur. Daarom heeft er in 2014 een actualisatie van het kunst- en cultuurbeleid plaatsgevonden.

Opnieuw is gekeken wat voor de gemeente Steenbergen de (meer)waarde is van cultuur. Wat voegt kunst en cultuur toe aan de Steenbergse samenleving? En welk effect heeft het op het individu? Op basis hiervan, en met inachtneming van de 'kaders voor cultuur', zijn ambities opgesteld voor het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Steenbergen voor de komende vier jaar (2014 t/m 2017).

In de geactualiseerde Kunst- en Cultuurnota zijn de volgende drie ambities bepaald voor de kunst en cultuur in de gemeente:

  1. De gemeente biedt ieder kind een basis voor een inspirerend en betekenisvol leven;
  2. Kunst en cultuur als stimulans voor sociale cohesie;
  3. De gemeente stimuleert en faciliteert groei en ontplooiing van kunst en cultuuruitingen ten bate van een uitdagende en inspirerende samenleving.

In de Kunst- en Cultuurnota zijn eveneens concrete acties opgenomen op basis van deze ambities. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de nota.

 

Tekening benedensas 
'Benedensas' door Jan van Wijk (www.janvanwijk.exto.nl)

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: