De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen

De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen maken deel uit van een veel groter gebied van de Krammer-Volkerak. Het buitendijks gebied wordt gekenmerkt door betrekkelijk grote hoogteverschillen op korte afstanden tussen slikken en schorren en de aanwezigheid van kreken. Dit maakt het gebied geschikt als vestigingsplaats voor een veelheid aan zout- en brakwaterplanten.

Het specifieke milieu en de relatieve rust maakt het gebied bovendien geschikt als broed-, rust- en foerageerplaats voor diverse vogelsoorten. Het gebied is beperkt (vrij) toegankelijk, alleen op het daartoe aangegeven pad en in het aangegeven jaargetijde.

Dit gebied is tevens een Natuurmonument en is een International Wetland.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig