gemeente Steenbergen | Toptaken

Artikel Toespraak burgemeester Van den Belt Lintjesregen 2020

Beste inwoners,

fijn dat u kijkt, en vooropgesteld hoop ik van harte dat het goed met u gaat. We leven in een uitzonderlijke tijd, vol onzekerheden en twijfels, die gelukkig ook gepaard gaat met veel saamhorigheid. Tegenover alle trieste berichten, staat ook positief nieuws, over mensen die elkaar helpen. Daaruit putten we de moed, die nodig is om deze heftige periode te doorstaan.

In onze samenleving, in al onze kernen, zijn niet pas tijdens de coronacrisis mensen opgestaan die zich inzetten voor het welzijn van anderen en voor activiteiten in onze gemeenschap. We mogen ons hier echt gelukkig prijzen met het grote aantal maatschappelijk betrokken inwoners, waardoor er – in betere tijden – haast geen weekend voorbij gaat, of er valt wel iets te beleven, voor iedereen.

Des te meer valt het daarom ook op dat het momenteel stil is, nu er omwille van onze gezondheid geen evenementen gehouden mogen worden.

Zo ook vandaag niet, op de dag van de jaarlijkse Lintjesregen, waar ik als burgemeester altijd bijzonder naar uitkijk. Op deze dag mag ik uit naam van onze Koning namelijk de waardering overbrengen op inwoners van onze gemeente, die zich nadrukkelijk en langdurig onderscheiden hebben, en daarom een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk de Koninklijke onderscheidingen die dit jaar zijn toegekend officieel uit te reiken. Dat zal op nader te bepalen datum alsnog gebeuren, we weten alleen nog niet wanneer.

Op verzoek van Zijne Majesteit, heb ik uit zijn naam vanmorgen wel drie van onze inwoners mogen bellen met het heugelijke nieuws dat zij benoemd zijn in de Orde van Oranje-Nassau. Ik mag hun namen nu ook aan u bekendmaken:

De heer Dirk Dekkers uit Steenbergen
De heer Piet van Schilt uit Nieuw-Vossemeer (inmiddels woonachtig in Bergen op Zoom)
Mevrouw Jo Veeken-Wezenbeek uit Kruisland (thans verblijvend in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom)

Onder normale omstandigheden zijn mensen die een lintje krijgen al bijzonder verrast, wanneer zij – met een smoesje – naar het gemeentehuis worden gelokt om deze onderscheiding in ontvangst te nemen. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat de verrassing voor deze drie inwoners nu nóg groter was, om op afstand te horen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd hen te onderscheiden. Je zou het amper geloven als je met zo'n bericht gebeld werd, nietwaar?

Daarom hebben we ook meteen een bloemetje, een cadeautje en een felicitatiebrief af laten geven bij de betrokkenen.  Alleen de lintjes zelf laat dus nog even op zich wachten. Vooruitlopend op die gelegenheid, licht ik de toekenning van deze drie Koninklijke onderscheidingen wel graag even toe.

De heer Dirk Dekkers uit Steenbergen zet zich al sinds 1979 actief en zeer intensief als vrijwilliger in voor (aanvankelijk) de vogelsport - en met een onderbreking van 10 jaar – sinds 2004 voor de duivensport. Hij is een begrip in de duivensport en besteedt vele uren aan bestuurstaken in meerdere, aan de duivensport gerelateerde organisaties. Daarnaast is hij zelf - uiteraard – ook een fervent 'duivenmelker'. De heer Dekkers was van 1997 tot 1994 voorzitter van de inmiddels opgeheven vogeltjesvereniging "De Delta Zangers" uit Willemstad, die in die periode ongeveer 100 leden telde.

Vanaf 2004 is Dirk Dekkers al voorzitter van de Zuidwesthoek Union Fond, die weer werkzaam is voor een 8-tal duivensportverengingen met gezamenlijk zo'n 200 leden. Deze 8 verenigingen organiseren onderlinge concoursen. De Z.U.F. vierde op 30 november 2019 het 60-jarig bestaan. In 2014 werd de heer Dekkers administrateur van de organisatie 'Gouden ringen' die administratie bijhoudt van alle uitgegeven ringen aan de leden van duivensportorganisaties in de afdelingen Zeeland, Brabant 2000 en in Oost-Brabant. Hij is nog altijd bestuurslid van Brabant 2000.

De heer Dekkers trad in 2017 toe als secretaris tot het bestuur van de vereniging 'Mark en Vliet' waarvan circa 100 personen lid zijn uit het gebied Lepelstraat, Dinteloord, Kruisland, Heiningen en Halsteren. Tussendoor is hij nog een paar jaar voorzitter geweest van de Kleine Westhoek, een samenwerking van 5 verenigingen in de gemeente Woensdrecht. Zoals één van de "ondersteuners" van deze aanvraag aangaf is de heer Dekkers, ondanks zijn leeftijd van 76 jaar, nooit te beroerd om ergens een helpende hand uit te steken. Hij vervulde zijn functies altijd met veel liefde voor de vogelsport en doet dat nog altijd sinds 2004 voor de duivensport.

Zijne Majesteit heeft hem benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Van harte proficiat en bedankt voor uw inzet!

------

De lintjesregen is ook neergedaald op de heer Piet van Schilt (66 jaar), afkomstig uit Nieuw-Vossemeer, maar tegenwoordig woonachtig in Bergen op Zoom. De heer Van Schilt zet zich al vele jaren geheel vrijwillig en op intensieve wijze in voor het maatschappelijk belang. Met name voor het kerkelijk leven in Nieuw-Vossemeer.

Daarnaast heeft hij zich gedurende 16 jaar ingezet ten behoeve van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossemeer, het dorp waar zijn vele vrijwilligerswerk hogelijk gewaardeerd wordt.
De heer Van Schilt was in de jaren '80 pupillenleider en hulpkracht bij diverse nevenactiviteiten van NVS. In de jaren '90 was hij er seniorenleider en van 1 september 1995 tot 30 juni 2011 ook als scheidsrechter actief.

Piet van Schilt vervulde van 1 januari 1998 tot 1 januari 2011 de functie van vicevoorzitter van de Parochie Sint-Joannes de Doper in Nieuw-Vossemeer. Aansluitend werd hij (dus op 1 januari 2011) vicevoorzitter van het bestuur van de Sint Annaparochie. Collega-bestuursleden omschrijven hem als een zeer bevlogen en betrokken, volhardende, actieve en deskundige vicevoorzitter en bestuurslid. Mede onder zijn leiding is de kerk in Nieuw-Vossemeer bewaard gebleven als monument en dienstdoende kerk, waarin onder andere een ontmoetingsruimte en een invalidentoilet zijn aangebracht en het dak toekomstbestendig is gemaakt.

De heer Van Schilt is op een bijzondere manier betrokken geweest bij de oprichting van de Sint Annaparochie. Toen door een bisschoppelijk besluit een reorganisatie nodig was van de kerkelijke organisatie is er voor het gebied Steenbergen/Halsteren een commissie ingesteld die deze reorganisatie gestalte moest geven. Piet van Schilt heeft op een enthousiaste manier het voorzitterschap van deze commissie uitgevoerd. Als gemachtigd vicevoorzitter van de Sint Annaparochie heeft hij richting gegeven aan het moeilijke proces van de noodzakelijke sluiting van drie parochiekerken in onze gemeente. Bij oprichting van de werkgroep behoud Gummaruskerk is Piet van Schilt belast met het beheer van het monumentale kerkgebouw, maar ook van alle andere kerken binnen onze gemeente.

Daarnaast is hij vanaf 1 januari 2012 bestuurslid van de Stichting Fancy Fair Nieuw-Vossemeer, waar hij ook verantwoordelijk is voor fondsenwerving. Tijdens de fancy fair draait hij aan het rad van avontuur. De heer Van Schilt wist door zijn enthousiasme veel sponsoren bij de jaarlijkse fancy fair te betrekken.

Redenen genoeg voor Zijne Majesteit om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, waarmee ik de heer Van Schilt van harte feliciteer en hartelijk voor wil bedanken.

------

Last but not least is ook aan mevrouw Jo Veeken-Wezenbeek (73 jaar) een Koninklijke onderscheiding toegekend.

Jo Wezenbeek, zoals de meesten haar kennen, wordt vanwege haar vrijwilligerswerk in haar woonplaats Kruisland zeer gewaardeerd en zij is - mede op basis van het door het café/restaurant dat zij vele jaren uitbaatte - een bekend en vertrouwd gezicht in het dorp.

Zij zette zich vele jaren in als vrijwilliger voor de Woonvoorziening voor Senioren Kruisland, het vroegere 'Pluspunt'. Vanaf de opening, midden de jaren '80, tot de sluiting verzorgde Jo de maaltijden voor de aldaar wonende senioren. Sinds april 2018 zet zij dit werk voort bij "Wat de pot schaft". Elke donderdag verzorgt ze met hulp van andere vrijwilligers in dorpshuis Siemburg maaltijden voor zo'n twintig personen. Ze is er de grote regulateur, coördinator, inkoper, kok en penningmeester. Jo Wezenbeek is iemand van 'niet zeuren' maar gewoon doen: "niet lullen maar poetsen".

Het project 'Wat de pot schaft' is wat men noemt een sterk staaltje gemeenschapszin. Zo'n vijftien Kruislanders schuiven elke donderdag aan terwijl Jo Wezenbeek en Tonnie Wezenbeek om de beurt koken. Dat doen ze met producten van het seizoen die ze zoveel mogelijk bij de plaatselijke supermarkt halen. Het eetpunt 'Wat de pot schaft' is opgezet door de Dorpsraad, de Zonnebloem en KBO Kruisland. Mevrouw Wezenbeek is "ongevraagd" taxichauffeur voor de KBO-afdeling in Kruisland. Degenen die graag naar de KBO-middagen willen komen en niet meer mobiel zijn, worden steeds door haar opgehaald. Sinds 12,5 jaar is mevrouw Wezenbeek ook zeer actief bij carnavalsbouwclub De Begienurs.  Tijdens het bouwseizoen is zij gemiddeld 3 avonden per week als vrijwilliger actief. In de aller-drukste periode is zij vrijwel iedere avond in het bouwkot van de partij.

Nadat deze "moeder van Kruisland" vier jaar terug ook al – terecht – een grote pluim kreeg tijdens "Chapeau!", mag zij zich nu ook Lid in Orde van Oranje-Nassau noemen. Ook voor u, mevrouw Wezenbeek, mijn hartelijke felicitaties en grote dank.

------

Onmisbaar zijn ze voor onze samenleving, mensen zoals de heer Dekkers, de heer Van Schilt en mevrouw Wezenbeek. En zij zijn zeker niet de enigen, integendeel.  Hoe meer van deze mensen ik namens onze Koning in het zonnetje mag zetten, hoe liever.

Ik mag hiervoor zelf echter geen voordrachten doen. U kunt dat echter wel. Alle informatie hiervoor vindt u op de website www.lintjes.nl en we zullen dit binnenkort ook weer bekendmaken op onze eigen website, social media en infopagina's in de krant.

Ik ben ervan overtuigd dat er ook in uw directe omgeving mensen zijn, die zich al vele jaren lang meer dan verdienstelijk maken voor allerlei instellingen, organisaties en verenigingen in Steenbergen, Dinteloord, Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Welberg en De Heen. Soms doen ze dat echter zo onopvallend, achter de schermen, dat we bijna uit het oog verliezen wat ze allemaal doen en hoe belangrijk dat is. Terwijl ze juist – en meer dan ooit – onze trots en waardering verdienen.

Normaal gesproken zouden we nu het glas gaan heffen op onze Koning, met de nieuw gedecoreerden, hun families en vrienden, en een groot aantal eerder gedecoreerden.

In het volste vertrouwen dat we dit op een later moment alsnog kunnen doen, nadat de lintjes officieel zijn uitgereikt, bedank ik u voor uw aandacht en wens ik u alle goeds.