Werk

Wat verandert er precies per 1 januari 2015 met de Participatiewet?

Er komt een nieuwe Participatiewet die de huidige WWB, Sociale Werkvoorziening en Wajong samenvoegt. Dat betekent dat iedereen die werkloos is, een inkomen nodig heeft en in staat is om te werken, onder één en dezelfde regeling wordt gebracht. Daardoor zullen er straks geen nieuwe mensen meer toegelaten worden tot de Sociale Werkvoorziening en de Wajong. Voor de mensen die nu al in de Sociale Werkvoorziening werken of een Wajong-uitkering hebben, blijven deze voorzieningen gewoon bestaan. Doel van de Participatiewet is om iedereen als volwaardig burger mee te laten doen in de samenleving, bij voorkeur door te werken in een reguliere baan. De Brabantse Wal gemeenten en werkgevers werken nauw samen om mensen aan een baan te helpen.

Onder de participatiewet vallen inwoners

  • met een bijstandsuitkering (Wwb) en
  • mensen met een arbeidsbeperking die nog wel (gedeeltelijk) kunnen werken.

 

Wat wil het rijk?

Het Rijk wil dat deze mensen zoveel mogelijk in een gewone baan terecht komen, zo nodig met ondersteuning. Het Rijk wil dat werkgevers arbeidsplaatsen beschikbaar stellen voor mensen met een beperking.

Wat betekent dit voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen?

De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor begeleiding van alle mensen die onder de participatiewet vallen en moeite hebben met het vinden van werk. Tegelijkertijd moet de gemeente fors bezuinigen. Daarom zullen er scherpe keuzes gemaakt moeten worden in de ondersteuning en begeleiding van al deze werkzoekenden.

Wat betekent dit voor mij?

Wie onder de participatiewet valt kan vanaf 2015 terecht bij de gemeente. Samen kijken we vervolgens naar mogelijkheden en uw capaciteiten en gaan op zoek naar een geschikte baan bij een werkgever in de gemeente of in de regio. Werkt u nu bij de sociale werkvoorziening dan verandert er niks. Er komen alleen geen nieuwe mensen bij. Heeft u nu een Wajong uitkering dan blijft u die via het UWV ontvangen.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Als de plannen van het Rijk ingevoerd worden, dan wordt van iedere ondernemer straks verwacht dat iedereen gelijke kansen heeft op een baan, dus ook mensen met een arbeidsbeperking.

Wat gebeurt er met de bijstand, de Wajong en de WSW?

Gemeenten bieden mensen met een bijstandsuitkering nu al hulp bij het vinden van werk, als dat nodig is. Straks doen ze dat ook voor mensen die anders bij het UWV (Wajong) of een SW-bedrijf (WSW) terecht zouden komen. De Wajong is er na 1 januari 2015 alleen nog voor mensen die al voor hun 18e een beperking hadden waardoor ze helemaal niet kunnen werken. Sociale Werkbedrijven blijven alleen bestaan voor mensen die daar nu al werken. Na 1 januari 2015 komen daar geen nieuwe werknemers meer bij.

Wat betekent dat voor u?

  • Ontvangt u nu een bijstandsuitkering (WWB)?  U hoeft niets te doen. Zodra er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht.
  • Ontvangt u voor 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering? U blijft dan bij het UWV en valt straks niet onder de Participatiewet. Als er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht van het UWV.
  • Werkt u bij een SW-bedrijf? U blijft dan bij het SW-bedrijf en valt straks niet onder de Participatiewet. Als er iets verandert in uw situatie ontvangt u daarover persoonlijk bericht van uw SW-bedrijf.
  • Wilt u na 1 januari 2015 een uitkering aanvragen of hulp bij het vinden van werk? U kunt dan contact opnemen met Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD). Het maakt dan niet uit of u een beperking heeft of niet. De ISD is te bereiken via telefoonnummer 0167-54 11 31.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig