Brabantse Wal aanpak

De Brabantse Wal gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de maatschappij, waarbij een veilige leefomgeving een randvoorwaarde is. Sinds 2011 bereiden de Brabantse Wal gemeenten zich voor op de veranderingen. De gemeenten doen dit samen met inwoners en organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn. De doelen en de uitgangspunten zijn beschreven in het Visiedocument Transitie Sociaal Domein en het Regiedocument Samenwerken in het sociaal domein.

Veranderingen

Het uitgangspunt van meedoen aan de maatschappij is echter niet vrijblijvend. Iedereen wordt aangesproken en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Wie hier moeite mee heeft, krijgt een steuntje in de rug. De gemeenten vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig zijn en dat, als nodig, ondersteuning dichtbij wordt georganiseerd. Met de nieuwe taken en verantwoordelijkheden gaat de gemeente de ondersteuning op een andere manier organiseren; eenvoudiger en met minder middelen. Dat betekent een grote verandering voor de gemeenten, de inwoners en de betrokken organisaties.

Andere aanpak

De nieuwe aanpak gaat uit van de eigen kracht van burgers en organisaties en stelt de vraag die mensen hebben centraal. Het sociale netwerk van mensen gaat een grotere rol spelen. Mensen moeten meer zelf gaan doen en elkaar meer helpen. De rol van gemeente en professionele organisaties verandert ook en wordt kleiner. Van een ‘overheid die regelt’, naar ‘samen doen’. Zorg wordt in de nieuwe situatie gezien als een vangnet. Het is belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven meedoen in de samenleving. Dit vraagt om een andere aanpak, een ander manier van denken en een andere manier van (samen)werken.

Kijk voor meer uitleg de animatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De drie Brabantse Wal-gemeenten hebben de ONS campagne ontwikkeld. De ONS campagne is een publiekscampagne om de veranderingen in de zorg bekend te maken. Kijk voor alle informatie over de veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk op www.onsbrabantsewal.nl.

ONS logo

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: