Evenementen

Inleiding

Net als in veel andere gemeenten vinden in de gemeente Steenbergen jaarlijks veel evenementen plaats. Hierbij valt de denken aan muziekfestivals (Bassrulers, MUZA-feesten), sportevenementen (roparun, wielerrondes), de festiviteiten rond Koninginnedag, circussen, kermis, enz.  Evenementen brengen gezelligheid, zijn goed voor de lokale economie en kunnen het imago van een gemeente ten goede komen. Aan het houden van evenementen  kleven echter ook nadelen: er kan sprake zijn van overlast voor de buurt, zoals bijv. geluidsoverlast of verkeershinder (wegafsluitingen). Het is daarom van belang om als gemeentebestuur  na te denken over de vraag: willen wij medewerking verlenen aan dit evenement en zo ja, onder welke voorwaarden.

Evenementenplatform Steenbergen

Evenementenplatform Steenbergen speelt een coördinerende rol bij de opzet van evenementen in de gemeente Steenbergen. U kunt het Evenementenplatform Steenbergen om advies vragen bij de organisatie van uw evenement. De expertise van Evenementenplatform Steenbergen kan de kwaliteit van uw evenement verhogen, want samen met u wordt bekeken hoe u het maximale uit uw evenement haalt.

Advies en informatie: info@evenementenplatformsteenbergen.nl

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: