Zonnepanelen

Groene energie wordt steeds meer toegepast, ook in de woningbouw. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van natuurlijke energie, via de zon of de wind. Deze groene energie wordt door de energiemaatschappijen opgewekt en vervolgens aan u geleverd. U kunt echter ook zélf energie opwekken met behulp van zonnecollectoren of zonnepanelen. Aangezien dit soort energieopwekkers van buitenaf zichtbaar is, gelden voor het aanbrengen ervan bepaalde regels. Om te bepalen of u voldoet aan de regels kunt u de vergunningcheck uitvoeren op het Omgevingsloket online.

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Voldoet uw bouwplan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan mogen ze vergunningvrij worden aangebracht op een gebouw. De planologische regels uit bijvoorbeeld het bestemmingsplan en redelijke eisen van welstand uit de gemeentelijke welstandsnota zijn in dat geval niet van toepassing. Het Bouwbesluit (met onder meer regels voor veiligheid en gezondheid) en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden echter wel. Als u zonnepanelen gaat plaatsen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet.

Wél een omgevingsvergunning nodig

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor vergunningsvrij bouwen, dan is uw bouwwerk niet vergunningvrij en heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag bouwen. Hiervoor moet u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Duurzaamheidslening

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Steenbergen geld lenen om de woning echt energiezuinig te maken. Dit kan met de duurzaamheidslening. Met de duurzaamheidslening kunt u investeren in energiemaatregelen voor uw huis. Met de energiemaatregelen verlaagt u de energierekening en dus uw woonlasten. Ook wordt uw huis comfortabeler. Meer informatie vindt u onder duurzaamheidslening.

Zonnescan

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? En woont u in de provincie Noord-Brabant? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Meer informatie vindt u onder zonnescan.

Advies over fraaie zonnepanelen

Hoe plaats je zonnepanelen zo, dat ze geen pijn doen aan je ogen? De welstandscommissies van Nederland hebben een website gemaakt met adviezen over de beste manier om zonnepanelen neer te leggen. Meer informatie vindt u onder advies over zonnepanelen.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig