Wat is Private kwaliteitsborging?

Wat is kwaliteitsborging

Private kwaliteitsborging is het technisch toetsen van bouwplannen en het houden van toezicht op de realisatie van de bouw door private partijen in plaats van door de overheid. De bouwsector wordt zelf verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit.

Nieuwe begrippen: Kwaliteitsborger & instrument

Een aanvrager die wil gaan bouwen, stelt een kwaliteitsborger aan. De kwaliteitsborger is een (private) organisatie die de bouwplannen toetst aan het bouwbesluit en daarnaast toezicht houdt tijdens de bouw. De kwaliteitsborger maakt hierbij gebruik van een instrument.

Een instrument is een (private) regeling die invulling geeft aan bouwplantoetsing en bouwtoezicht. Voorbeelden van instrumenten zijn certificatie- en erkenningsregelingen. Het gekozen instrument voor kwaliteitsborging is afgestemd op het type bouwwerk en op de risico's die aan het bouwen zijn verbonden.

afbeelding kwatiteitsborging door bouwbedrijven
Waarom een pilot?

Met de start van deze pilot op 1 februari 2016 wil de gemeente zich voorbereiden op de wetswijziging in 2018 en de overgang zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarnaast wil de gemeente 'Bouwend Steenbergen' een platform bieden om te gaan werken in de geest van de nieuwe wet en zodoende ook goed voorbereid te zijn op deze wetswijziging.

De pilot loopt in principe tot 1 januari 2018.

Wat kan de pilot mij bieden?

Uw voordeel is: kortere termijnen en minder legeskosten voor de eerste 25 projecten, maar vooral ervaring en een voorsprong op uw concurrentie!

Hoe kan ik meedoen aan de pilot?

U kunt meedoen aan de pilot als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvraag omgevingsvergunning onder andere betrekking hebben op de activiteit 'bouwen'. De gemeente kan u ook vragen om mee te doen aan de pilot. Deelname is altijd op vrijwillige basis.

Hoe kan ik een pilot aanvraag indienen?

U kunt uw project aanmelden op het e-mailadres pilotwkb@gemeente-steenbergen.nl. De gemeente neemt dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek. De aanvraag zelf kunt u hierna indienen via www.omgevingsloket.nl. Bij de omschrijving van het project geeft u aan dat het een pilotproject voor de 'Wet kwaliteitsborging bouwen' betreft.

Tijdens de pilot zijn wij flexibeler met het tijdstip van indienen van stukken. De gemeente geeft de mogelijkheid de meeste gegevens ten behoeve van de bouwtechnische toets uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden in te dienen. Bij de aanvraag moet u wel aangeven van welk instrument u gebruik maakt en met welke kwaliteitsborger u gaat werken.

Waar kan ik meer lezen over de Private kwaliteitsborging?

Meer informatie over de wetswijziging Private kwaliteitsborging en onze pilot inclusief alle van toepassing zijnde voorwaarden kunt u vinden in onze 'Projectfolder Pilot Kwaliteitsborging Bouwen 2016'. U kunt ook contact opnemen met de vergunningverleners bouwen op telefoonnummer 14 0167 of mail naar pilotwkb@gemeente-steenbergen.nl.

stripverhaal kwaliteitsborging bouwen

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: