Wabo (Omgevingsvergunning)

Deze omgeving van de website gemeente Steenbergen verstrekt u informatie over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In de praktijk "de omgevingsvergunning".Wabo Stripboek

Introductie

Wie een huis, fabriek of schuur wil bouwen, verbouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu. Met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Dit is voor burgers en bedrijven onoverzichtelijk en tijdrovend en kost bedrijven én overheid veel geld. De Rijksoverheid voegt de verschillende vergunningen zo veel mogelijk samen in de omgevingsvergunning.

Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er gaat één procedure voor gelden waarop één besluit volgt. Voor beroep tegen dat besluit komt ook één procedure. Omgevingsloket online maakt het mogelijk om vanuit huis of kantoor via de website van de gemeente digitaal vergunningen aan te vragen. Dat maakt de vergunningaanvraag een stuk makkelijker, goedkoper en sneller.

Digitaal

De aanvrager eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren. Ook kunnen zij voortaan bijlagen elektronisch bijsluiten.
Dit kan via het omgevingsloket.

Invoeringsdatum

De omgevingsvergunning is op 1 oktober 2010 landelijk ingevoerd.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig