Containerlocaties en afhandeling zienswijze procedure

Een belangrijke stap in het project om over te gaan naar Omgekeerd Inzamelen is het bepalen van de locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties worden opgenomen in een zogeheten locatieplan, een overzichtskaart met alle containers ingetekend. Alle huishoudens worden gekoppeld aan een ondergrondse container. 

Tot 17 april 2017 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het concept Plaatsingsplan Ondergrondse Containers voor restafval. In totaal gaat het om 83 nieuwe locaties voor ondergrondse  restafvalcontainers.

Er zijn 74 zienswijzen ingediend op 30 unieke locaties. De zienswijzen zijn beoordeeld conform de richtlijnen die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Elke situatie is zorgvuldig behandeld en er is getracht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen. Daar waar de situatie het niet toeliet zijn de zienswijzen niet overgenomen.

Resultaat:

Van de 74 zienswijzen zijn er 50  overgenomen en 24 niet overgenomen. Er zijn 16 van de 30 locaties gewijzigd en 14 locaties zijn op de oorspronkelijk geplande plaats gebleven.

De zienswijzen zijn inmiddels beoordeeld en vertaald naar een definitief Plaatsingsplan  Ondergrondse Containers. Dit plaatsingsplan is op 20 juni 2017 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Locatie ondergrondse containers en alle locaties op kaart

  1. Steenbergen (pdf)
  2. Dinteloord (pdf)
  3. Kruisland (pdf)
  4. Nieuw-Vossemeer (pdf)
  5. Welberg (pdf)
  6. De Heen (pdf)
  7. Gehele gemeente op kaart

Ondergrondse container voor restafval

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig