Containerlocaties en zienswijze procedure

Een belangrijke stap in het project om over te gaan naar Omgekeerd Inzamelen is het bepalen van de locaties voor ondergrondse containers. Deze locaties worden opgenomen in een zogeheten locatieplan, een overzichtskaart met alle containers ingetekend. Alle huishoudens worden gekoppeld aan een ondergrondse container. Na het vaststellen van het ontwerp voor het  locatieplan, worden alle inwoners uitgenodigd om hun mening te geven over dit plan door middel van een inspraak procedure. In alle kernen van de gemeente Steenbergen zullen in maart inloopbijeenkomsten worden georganiseerd waar informatie wordt gegeven over het plan en waar u uw reacties kunt geven.

Locaties ondergrondse containers

Niet eens met een locatie of toegewezen container? Laat het ons weten!

Als u het niet eens bent met een bepaalde locatie of wanneer u een goed idee heeft over een alternatieve locatie, dan kunt u dit laten weten via een zogeheten zienswijze. Hoe het indienen van een zienswijze in zijn werk gaat kunt u vinden in het document Procedure locatiebepaling en plaatsing ondergrondse containers

Waar nodig en mogelijk wordt het locatieplan na afloop van de inspraakprocedure aangepast op basis van de ingediende zienswijzen. Daarna volgt definitieve vaststelling door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen. De verwachting is dat dit in mei zal zijn. 

Wilt u liever een gebruik maken van een andere container? U hoeft dan geen zienswijze in te dienen. U kunt een email met een verzoek om toewijzing van een andere container sturen naar info@gemeente-steenbergen.nl. Vermeld hierin uw adres, het aan u toegewezen containernummer en het gewenste containernummer. De gemeente kijkt of het mogelijk is aan uw verzoek te voldoen.

Ondergrondse container voor restafval

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig