Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant

Op 15 mei 2014 hebben 16 gemeenten in West-Brabant het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant getekend. Op deze wijze geven wij aan dat we duurzaam bouwen belangrijk vinden. Door inspanningen op dit gebied zijn er al energiezuinige woningen gerealiseerd. Maar we willen nog veel meer duurzame gebouwen in West-Brabant.

Duurzaam bouwen is meer dan alleen energiebesparing. Het gaat ook om het gebruik van duurzame materialen, zodat een woning een leven lang mee kan gaan. gezondheid etc..

Via het convenant willen we ook andere partijen, zoals woningcorporaties  en bouwbedrijven motiveren om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid.

Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant: de afspraken

  • Het gebruik van de tool GPR Bouw als toetsingsinstrument maakt duurzaam bouwen meetbaar. De tool meet de prestatie van een gebouwontwerp op de volgende 5 punten: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde;
  • De convenant-gemeenten hanteren eenzelfde ambitie voor duurzaam bouwen. Er wordt uitgegaan van een GPR score 8 voor energie en gemiddeld een 7,5 op de andere thema's. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een 10% scherpere energieprestatie-eis dan is genoemd in het Bouwbesluit. Daarmee lopen de convenantpartners vooruit op landelijke ontwikkelingen;
  • Het convenant zet in op verduurzaming van bestaande woningen. Op deze manier wordt er een koppeling gelegd met andere regionale afspraken, zoals de kwaliteit en de levensloopbestendigheid van woningen.

Wilt u uw woning duurzamer maken?

Een energiezuinige woning is immers niet alleen goed voor het milieu, doordat u energie bespaart, maar het is ook goed voor uw portemonnee! Uw energielasten zullen namelijk omlaag gaan. De (extra) kosten die energiezuinige maatregelen met zich meebrengen verdienen zich op deze manier terug.

In de brochure 'Duurzame Maatregelenlijst gemeente Steenbergen' leest u over de mogelijke maatregelen die u kunt nemen om uw huis duurzamer te maken.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig