Bezwaar tegen de aanslag?

Als u het niet eens bent met de aanslag of met de vastgestelde waarde, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Termijn

Een bezwaarschrift moet u 6 weken na dagtekening van de aanslag, uiterlijk 13 april 2012, bij de heffingsambtenaar indienen. Deze termijn is belangrijk als u na de uitspraak van de heffingsambtenaar in beroep wilt gaan bij de rechtbank. Een bezwaarschrift dient de onderstaande zaken te bevatten:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagbiljetnummer
  • Het pand waarover het gaat
  • De datum waarop u het bezwaarschrift indient
  • De redenen waarom u bezwaar maakt
  • Uw handtekening
  • Een machtiging als iemand anders het bezwaar voor u indient
  • Vermeldt bij voorkeur ook uw telefoonnummer


Als u uw bezwaar wilt toelichten dan kunt u in uw bezwaarschrift aangeven dat u gehoord wilt worden. U krijgt dan een uitnodiging voor de hoorzitting. Na de hoorzitting volgt dan een uitspraak op uw bezwaarschrift.
 
Uw bezwaarschrift kunt u richten aan:
De heffingsambtenaar van de gemeente Steenbergen, Postbus 6, 4650 AA  Steenbergen

Bezwaar indienen betekent niet automatisch dat u uitstel van betaling krijgt. Als u uitstel van betaling wenst, moet u hierom verzoeken in uw bezwaarschrift. Blijkt dat uw bezwaar terecht is, dan wordt het te veel betaalde bedrag, inclusief rente, zo spoedig mogelijk terugbetaald.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig