Artikel Privacy verklaring

Algemeen

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Gemeente Steenbergen heeft een privacybeleid vastgesteld. Dit privacybeleid is van toepassing op alle taken en processen waar persoonsgegevens worden verwerkt en waar de gemeente Steenbergen voor verantwoordelijk is.

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  1. Gegevens van burgers worden binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt.
  2. Gegevens worden enkel gebruikt voor het te dienen doel en kunnen alleen worden gebruikt voor andere doelen of worden gedeeld voor zover de wet dat toestaat.
  3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
  4. De burger wordt proactief geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente.
  5. De gemeente voorkomt onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik van gegevens via technische en organisatorische maatregelen.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Steenbergen of heeft u vragen over de omgang met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen stellen aan de functionaris gegevensbescherming Paul Muller via het telefoonnummer 06-41333853 of via het mailadres privacy@gemeente-steenbergen.nl.


Rond deze website

De gemeente Steenbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van het gebruik van de website.

Als u transacties regelt met de gemeente gaat dat via een beveiligde verbinding. U herkent dit aan de url in de browserbalk die dan begint met https://.

Informatie over hits en bezoeken aan de gemeentelijke website www.gemeente-steenbergen.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld. De ten behoeve van digitaal aangevraagde producten of per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.