Vaststelling Woonvisie

De gemeenteraad heeft op 19 maart 2015 de Woonvisie vastgesteld. In de woonvisie staan de beleidskeuzes weergegeven voor de komende 10 jaar op het gebied van wonen. Het gaat hierbij om beleidskeuzes ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Bestaande Woningvoorraad
  • Nieuwbouw
  • Woonomgeving en voorzieningen
  • Huisvesting buitenlandse werknemers

 

Bijgevoegd vindt u de vastgestelde woonvisie met bijbehorende bijlagen; verslag beeldvormende vergadering woonvisie en grondprijsbeleid.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: