Perspectiefnota

De perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de begroting.

Er wordt per programma vermeld aan welke doelstellingen in het komende begrotingsjaar prioriteit wordt gegeven en wat de kosten hiervoor zijn.

In de perspectiefnota is tevens de rapportage over de eerste vier maanden van het jaar opgenomen. In de nota vindt u informatie over de voortgang van de programma’s en de daarbij behorende beleidsprioriteiten. Ook de jaarbegroting is geactualiseerd.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig