Najaarsnota

In de najaarsnota is de rapportage over de eerste acht maanden van het jaar opgenomen. In de najaarsnota vindt u informatie over de voortgang van de programma’s en de daarbij behorende beleidsprioriteiten. Ook de jaarbegroting is geactualiseerd.

Gezien het tijdstip van totstandkoming, geeft deze rapportage een indicatie van de verwachte uitkomst van de jaarrekening.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: