Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit de programmaverantwoording en de jaarrekening. In de programmaverantwoording wordt per programma een toelichting gegeven op het bij de begroting voorgenomen beleid. Verder wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde baten en lasten.
De jaarrekening bevat de programmarekening en de balans, beide met toelichtingen.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: