Begroting

In de programmabegroting geeft het college aan de hand van negen programma's aan wat het wil bereiken, wat de gemeente daarvoor gaat doen en wat de kosten hiervan zijn.
De programmabegroting begint met een algemeen gedeelte, waarin de speerpunten van beleid staan verwoord. De speerpunten zijn:

  • Dienstverlening
  • Toerisme en recreatie
  • Hoogwaardig wonen

Hierna is de financiële positie voor het komende begrotingsjaar en de drie opeenvolgende jaren opgenomen.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: