V1 bom

In een weiland aan het Dirksdijkje in Kruisland is enige weken gelden een V1 gevonden. Dit is een ‘vliegende bom’ van een behoorlijk kaliber uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is gevuld met 1.000 kg springstof en chemicaliën en moet, nu hij eenmaal gevonden is, onschadelijk gemaakt worden. Omdat het ontstekingsmechanisme in een slechte staat verkeert is het niet mogelijk het projectiel op een veilige plek, elders,  te laten exploderen. Dit gebeurt in ons geval op de vindplaats zelf. De datum is bepaald op donderdag 27 februari 2014. V-DAY

Aanpak ruiming bom

In overleg met het wetenschappelijk instituut TNO heeft de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) eveneens over de aanpak aan de gemeente Steenbergen een bindend advies uitgebracht. De daadwerkelijke explosie dient, conform de voorschriften, op één dag en bij daglicht uitgevoerd te worden.

Dat betekent dat men in alle vroegte start met de werkzaamheden die bestaan uit:

  • Het aanbrengen van de springlading op de bom
  • Het afstorten van 5000kuub zand (8m hoge berg) op de bom
  • Het graven van sleuven rondom de bom teneinde de grondschok zoveel mogelijk af te vangen
  • Het laten exploderen van de springlading
  • Het verrichten van afsluitende controlewerkzaamheden

 

Voorbereidingen

Op dit moment wordt een zandberg van ongeveer 5.000 kuub aangevoerd en dichtbij de vindplaats in depot gehouden. Het aanbrengen van het zand op de bom neemt immers de meeste tijd in beslag. Het is dus zaak dat er op V-day niet al te ver meer met het zand gereden behoeft te worden. Momenteel is men ook al gestart met het graven van de sleuven en het droogleggen van de Brandsche Beek. Het water en de vissen van de beek worden omgeleid via de oude waterloop.

Effectgebied

De EOD en TNO hebben een effectgebied bepaald van een straal van 600m rondom de vindplaats van de bom. In dit gebied wonen 14 gezinnen. Voor diegenen die niet bij familie of vrienden terecht kunnen heeft de gemeente een opvanglocatie geregeld. Hoewel de kans op schade aan gebouwen erg klein is heeft de gemeente deze week door een verzekeraar een nulmeting laten verrichten. Zodat eventuele schade aan gebouwen straks in kaart gebracht kan worden. Ook zijn er van tevoren bodem- (grond)water- en luchtmetingen gedaan.

Voor de mensen die net buiten dit effectgebied wonen is het volgens de deskundige instanties volkomen veilig. Zij horen op het ‘moment suprême’ wel een knal, type vliegtuig door geluidsbarrière,  en ervaren een luchtdrukverplaatsing.  Mensen die in straal van 1300 m wonen is aan te raden de ‘schrikachtige’ dieren (honden, paarden) binnen te houden. Hen wordt geadviseerd rond het tijdstip van de explosie (van 16.00 tot 18.00) niet in hun hobbykassen te verblijven.

Openheid en veiligheid

Wij hebben de laatste weken een flinke interesse van de media ervaren voor de ruimingswerkzaamheden van de V1. Uiteraard is ons er alles aan gelegen de betrokken bewoners in en buiten het effectgebied en de media zo open mogelijk van informatie te voorzien. Echter, veiligheid staat voorop!

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig