Doe ook een Home Safety Check

Gepubliceerd op 13 januari 2016:

Samen met de inwoners werken de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, Brandweer Midden en West Brabant en de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Afbeelding safety check vlam in de panRucphen aan een brandveilige omgeving. Met de campagne 'Brandveilig leven' zorgen we ervoor dat mensen een realistisch beeld hebben van brand(veiligheids)risico's in en om hun woning. Daarnaast vergroten we het handelingsperspectief, zowel op het gebied van preventie als in geval van brand. De campagne loopt tot en met 2017 en wordt in de gemeente Steenbergen gestart in de kern Nieuw-Vossemeer.

Bewustwording en handelingsperspectief

Bewustwording is de eerste stap in het proces om brandveiligheid te verbeteren. Daarom is voorlichting over onder andere de oorzaken van brand een belangrijk onderdeel van de campagne. Tot en met 2017 worden er dan ook diverse voorlichtingsmomenten en –middelen aangeboden over dit onderwerp. We willen mensen bewust maken van de gevaren, gevolgen en mogelijke kosten van brand. Daarnaast is het zaak om mensen de kennis bij te brengen die nodig is om in te grijpen bij brandonveilige situaties en bij een daadwerkelijke brand. Locoburgemeester Zijlmans: "Wist u dat rook gevaarlijker is dan vuur? We hopen met deze gezamenlijke campagne het aantal branden terug te dringen en slachtoffers en schade door brand te beperken."

Afbeelding safety check snel huis verlatenStart campagne

Op 14 januari 2016 gaat de campagne van start in Nieuw-Vossemeer. Bij familie Akkermans zal een zogenaamde 'Home Safety Check' uitgevoerd worden door de Brandweer. Hierbij wordt een woning op vele punten gecontroleerd. Denk hierbij aan de aanwezigheid van rookmelders, hoe het zit met vluchtwegen, hoe het staat met de bekabeling, het materiaal van het meubilair etc. Informeer uzelf ook over wat u kunt doen om het risico op brand in uw woning te verkleinen door een Home Safety Check uit te voeren. Deze kunt u vinden als bijlage bij dit bericht.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: