Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant operationeel

logo omgevingsdienst Midden en Westbrabant

 Persbericht Tilburg, 30 mei 2013 De Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant dragen de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving dit jaar over aan de drie Brabantse omgevingsdiensten. Op die manier worden kennis, kunde en capaciteit meer gebundeld. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is op 3 juni 2013 operationeel.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een overheidsorganisatie die als primaire taak heeft om vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren op milieugebied (VTH-milieutaken). Naast deze primaire taken biedt de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een breder dienstenpakket aan ter verbetering van de kwaliteit in de leefomgeving. Gemeenten kunnen naar eigen behoefte hiervan gebruik maken. De 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie Noord-Brabant hebben als eigenaar van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de bestuurlijke afspraken die zij hebben gemaakt, op 12 december 2012, vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling. Kennisinstituut BRZO In de regio Midden- en West-Brabant wonen meer dan één miljoen inwoners en zijn ruim 62.000 bedrijven gevestigd, waaronder relatief veel zware industrie. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is daarom ook door de staatssecretaris aangewezen als een van de zes gespecialiseerde BRZO-RUD’s in het land en heeft een bovenregionale functie bij het toezicht op zware industrie en als kennisinstituut BRZO.

Operationeel maandag 3 juni

Maandag 3 juni 2013 is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant operationeel met 275 medewerkers. Deze medewerkers zijn afkomstig van Provincie Noord-Brabant, gemeenten in Midden- en West-Brabant en de RMD.

Waarom omgevingsdiensten?

De uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt voortaan door de omgevingsdiensten uitgevoerd. Er komen 28 omgevingsdiensten in Nederland. Deze diensten zijn een verlenging van het lokaal en provinciaal bestuur. Gemeenten en provincie blijven bevoegd gezag en dus verantwoordelijk, maar de omgevingsdiensten zorgen voor de uitvoering. Met de komst van de omgevingsdiensten neemt de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving toe met als doel onder andere een veilige en duurzame werk- en leefomgeving.

Drie omgevingsdiensten in Brabant

In Brabant zijn drie omgevingsdiensten gevormd:

  • Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), met vestigingen in Cuijk en Den Bosch.
  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), gevestigd in Eindhoven.
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), gevestigd in Tilburg. 

Nieuw nummer Milieuklachtenlijn

Vanaf 1 juni 2013 is de Milieuklachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant bereikbaar op 013 2060500

Meer informatie

Meer informatie over Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is te vinden op www.omwb.nl

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: