Regio West-Brabant

 logo RWB regio West-Brabant

De 18 West-Brabantse gemeenten en het Zeeuwse Tholen werken sinds 1 januari 2011 samen in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. In dit samenwerkingsverband, dat de 19 colleges van Burgemeester en Wethouders gesloten hebben, werken de 19 gemeenten samen op een aantal beleidsterreinen zoals economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, welzijn, zorg, onderwijs, ruimtelijke ontwikkelingen en wonen. Door samenwerking wordt bij bovengemeentelijke vraagstukken een bijdrage geleverd aan gemeentelijke en regionale doelstellingen.

Het college van burgemeester en wethouders van iedere deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan voor het algemeen bestuur van de regio.

Informatie over de regio, met bijbehorende vergaderingen en stukken treft u aan op www.west-brabant.eu.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig