Monumenten

Op deze internetomgeving wil de gemeente meer bekendheid geven aan de Steenbergse rijks- en gemeentelijke monumenten. De gemeente Steenbergen is trots op haar monumenten. De variatie aan bouwstijlen is best uitgebreid.
De kleur van de uitvoering gaat van uitbundige stukwerk ornamenten tot zeer kunstig of juist zeer ingetogen metselwerk . De monumentale kerken versus het archeologisch monument padmos. De monumentale suikerfabriek of het sluizencomplex Beneden Sas.

Ook kunt in het linkse navigatie menu de rijks - en gemeentelijke monumenten bekijken.

Waarom monumenten?

Monumentenzorg is niet vanzelfsprekend. Historisch waardevolle elementen moeten nogal eens plaats maken voor bijvoorbeeld lucratieve nieuwbouw. Soms ook worden door onwetendheid of onoplettendheid monumenten of historische structuren aangetast of verdwijnen.
Cultureel erfgoed krijgt pas betekenis als het in samenhang wordt bezien. Alleen de samenhang tussen allerlei monumenten vertelt het volledige verhaal over de geschiedenis.

Bronnen van de rijks- en gemeentelijke monumenten

  • beschrijvingen en waardestellingen Monumentencommissie Steenbergen;
  • aanwijzing beschermd monument Rijksdienst voor de monumentenzorg;
  • cultuurhistorische inventarisatie Noord Brabant.

Foto’s uit het archief van Ad van de Par en Niek van Beers.

Alle particuliere eigendommen zijn niet toegankelijk zonder toestemming van de eigenaren!

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig