Welberg

Het dorp Welberg is ontstaan langs de Welbergse dijk. Dit was van oorsprong een agrarisch lint. Dit agrarische lint is vrijwel geheel verdicht en heeft op sommige plaatsen nog enkele doorzichten naar het buitengebied. Later is er haaks op de Welbergse dijk een nieuw lint ontstaan, De Kapelaan Kockstraat. Daar waar deze twee linten elkaar raken is de kerk gelegen. De Kapelaan Kockstraat verbindt net als de Laurentiusdijk Welberg met Steenbergen.

Welberg
De Welberg

Welberg laat zich typeren als een van oudsher agrarisch, rustig forensendorp. Hoewel Welberg min of meer tegen Steenbergen aan gelegen is, voelen de bewoners zich Welberger en wordt Welberg als een dorp gezien. Het dorpse leven uit zich o.a. in het 'ons-kent-ons-gevoel', een zeer actief en doorzettend verenigingsleven.

Rijk verenigingsleven

Er zijn veel verenigingen in Welberg en de deelname van de eigen bewoners is door de bewoners groot genoemd. Hoewel sommige mensen buiten het dorp gebruik maken van sport- en verenigingsfaciliteiten, trekt het verenigingsleven van Welberg, andersom, ook mensen van buiten aan. Daarom zijn sommige verenigingen, zoals de bridgevereniging, veel groter dan je op basis van het inwonertal mag verwachten.
Drijvende kracht achter het sociale leven in Welberg is de voetbalvereniging SC Welberg. Andere accommodaties voor de verenigingen zijn het gemeenschapshuis De Vaart, Clubgebouw van meisjesjeugdgroep (achter het gemeenschapshuis) en het café aan de Kapelaan Kockstraat.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: