Demografie: Bevolkingsprognose

Aan de hand van een actuele provinciale bevolkingsprognose kan inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van de leeftijdscategorieën. Verwacht wordt dat het aandeel ouderen met 8% zal toenemen naar een aandeel van 22% in 2020.
Het aandeel potentiële starters (categorie 15-29 jaar) stijgt naar verwachting licht.

Prognose ontwikkeling leeftijdsklassen 2005-2020

Demografie: Bevolkingsprognose
Bevolkingsprognose

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig