Artikelen binnen: Wapen en vlag van voormalige deelgemeenten

Wapen en vlag van Steenbergen

Ter onderscheid met het gemeentewapen voert de stad Steenbergen vanaf 30 oktober 1997 een stadswapen dat gelijk is aan het gemeentewapen doch zonder de schilddragende meerminnen en zonder dat het wapen rust op een zee.

Wapen en vlag Nieuw-Vossemeer

Voor het dorp Nieuw-Vossemeer is er voor wat betreft wapen en vlag niet veel veranderd als gevolg van de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1997. Nieuw-Vossemeer draagt nog altijd in haar wapen en vlag, nu dan weliswaar als dorpswapen en dorpsvlag, de bekende vos die zich in een golvende zee tracht boven te houden.

Wapen en vlag van Dinteloord

Naast wapen en vlag van de gemeente Steenbergen heeft de raad op 30 oktober 1997 vastgesteld dat de kernen Dinteloord, Nieuw-vossemeer en Steenbergen ieder ook nog een eigen dorps-, cq stadswapen en een eigen dorps- dan wel stadsvlag mogen voeren.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig