Uw mening & inspraak

Bureaucratische rompslomp?

Ervaart u in uw contact met de gemeente Steenbergen onnodige bureaucratische rompslomp? Meld het via het lokale meldpunt op het e-mailadres minderregels@gemeente-steenbergen.nl.

Elke melding met een idee om te komen tot minder regels wordt serieus beoordeeld. Uw bericht gaat naar het afdelingshoofd Publiekszaken bij de gemeente Steenbergen.

Inspraak in de gemeente Steenbergen

Inwoners van 18 jaar en ouder kiezen eenmaal per vier jaar de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad vertegenwoordigt daardoor de bevolking van de gemeente Steenbergen. Iedere maand neemt de raad besluiten die betrekking hebben op de inwoners.

Bestuurders willen graag weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Dan kunnen ze beter een beslissing nemen. Dat noemen we  inspraak,  meedenken en  meepraten .

Het uitgangspunt is dat inspraak op alle terreinen van het gemeentelijk bestuur mogelijk is. U krijgt er mee te maken als de gemeente besluiten moet nemen over zaken die ingrijpend zijn. Ook als de raad uiteenlopende belangen tegen elkaar moet afwegen. Zo kunt u altijd uw mening geven bij wijziging van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan.

De gemeenteraad organiseert beeldvormende vergaderingen over diverse onderwerpen. De raad wil van u weten hoe u over een onderwerp denkt voordat hij een besluit neemt.

Tijdens commissievergaderingen kunt u altijd inspreken over onderwerpen die u van belang vindt. Inspreken bij raadsvergaderingen kan ook.

 Meer informatie kunt u vinden op www.raadsteenbergen.nl. U kunt ook contact opnemen met de griffier, Lenneke van der Meer griffie@gemeente-steenbergen.nl, tel. 14 0167.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig