Gemeenteraad

Algemene informatie Groepsfoto raad

Voorzitter: Ruud van den Belt
Griffier: Lenneke van der Meer

De gemeenteraad van Steenbergen komt regelmatig en volgens een vaste planning bij elkaar. Sinds 2014 vergadert de raad volgens het zogenaamde BOB vergaderschema (Beeldvormend, Oordeelvormend en Besluitvormend).

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar en kunt u bijwonen zonder eerst aan te melden. Ook kunt u tijdens vergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Alle data vindt u in het BOB vergaderschema. Via de eigen website van de gemeenteraad (het Raadsinformatiesysteem) kunt u vergaderingen meeluisteren en vindt u meer informatie over het spreekrecht. De Oordeelvormende en Besluitvormende vergaderingen worden live uitgezonden door de SLOS.

Kijk voor meer informatie over de gemeenteraad op raad.gemeente-steenbergen of neem contact op met de griffie 14 0167 / griffie@gemeente-steenbergen.nl.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zie ook: