R.P. (Ruud) van den Belt, MBA

foto R.P. van den Belt

Burgemeester van Steenbergen sinds 30 november 2015

De heer Van den Belt is gehuwd en woont in Steenbergen.

Verjaardag: 16 december

Tel.: 0167 – 543 341 (secretariaat)

E-mail: burgemeester@gemeente-steenbergen.nl

Functieomschrijving:

Wettelijke taken: Coördinatie van beleid en besluitvorming - Algemeen bestuurlijke en kabinetszaken - Openbare orde en veiligheid - Regionale samenwerking (de wettelijke taken aangevuld met bestuursorgaan Westbrabantse agenda)

Vergunningverlening APV – Evenementen – Verkiezingen - Integrale Handhaving - Communicatie (Coördinatie externe communicatie) - Jaarverslagen (Klachtencommissie en bezwaarschriftencommissie) - Personeel en Organisatie

Nevenfuncties:

Als burgemeester van Steenbergen (onbezoldigde functies):

 • lid van het driehoeksoverleg voor basisteam Bergen op Zoom (politie/justitie/burg)
 • lid van het driehoeksoverleg district De Markiezaten
 • lid van het Veiligheidscollege politie Zeeland en West-Brabant
 • lid van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant
 • lid van het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant "De West-Brabantse Vergadering"
 • lid van het Bestuurlijk Regionaal handhavingsoverleg (B-RHO) van het Servicepunt handhaving (Seph) Midden- en West-Brabant
 • lid van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant
 • Voorzitter Raad van Advies van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal
 • Ambassadeur voor immaterieel erfgoed


Op persoonlijke titel:

 • DGA (bestuurder) van Beltacom® Consultancy B.V. (alleen nog pensioen en stamrecht beheer) (bezoldigd) Wordt medio laatste kwartaal van 2017 opgeheven.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig