P.W.A. (Petra) Lepolder

Foto Petra LepolderWethouder sinds 24 april 2014

2e locoburgemeester
Kernwethouder voor Dinteloord

Mevrouw Lepolder is gehuwd en woont in Dinteloord.

Verjaardag: 29 augustus

 

Tel.: 0167 – 543 341 (secretariaat)
E-mail: p.lepolder@gemeente-steenbergen.nl

Functieomschrijving:

Recreatie en toerisme - Ruimtelijke ontwikkeling (Ruimtelijke plannen - Grondbeleid -Mirt/Var - Water - Brabantse Wal - Waterpoort) - Bouwen en wonen (Bouwbeleid – Volkshuisvestingbeleid - Prestatieafspraken woningcorporaties) - Leefbaarheid kernen - Dienstverlening (Vergunningverlening [omgeving,bouwen] - Burgerzaken) - Communicatie (Communicatiebeleid) - Bedrijfsvoering (Informatie en automatisering - Documentaire informatievoorziening) - Privacy (Beschermen persoonsgegevens)

Nevenfuncties (onbezoldigd):

 • lid van het Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak
 • lid van de adviesgroep van de Zuidwestelijke Delta
 • lid van de Bestuurlijke Adviesgroep Natura 2000 Deltawerken (BAND)
 • lid van de commissie Ruimtelijke Regionale Ontwikkeling
 • lid van het Bestuurlijk Overleg Streekorganisatie Brabantse Wal
 • lid van het Bestuurlijk Overleg Waterpoort
 • lid van de Stuurgroep Dynamisch Platteland (vanuit Brabantse Wal en Waterpoort)
 • lid van de Stichting Vrienden van de Westbrabantse Waterlinie
 • ambassadeur van Brabant aan Zee (bestuurlijk trekker deelgebied Brabant aan Zee)
 • voorzitter van het bouwberaad West-Brabant
 • voorzitter van het Platform Wonen West-Brabant
 • lid van het algemeen Bestuur van het West-Brabant Archief

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig