M.J.P. (Thijs) de Jongh

Foto Thijs de Jongh

Gemeentesecretaris/algemeen directeur van Steenbergen sinds 1 december 2016

De heer De Jongh is gehuwd en woonachtig in Klein-Zundert

Verjaardag: 26 juli

Tel.: 0167 – 543 341/345 (secretariaat)

E-mail: bestuurssecretariaat@gemeente-steenbergen.nl

Functieomschrijving: 

De gemeentesecretaris / algemeen directeur is op de eerste plaats de eerste (strategisch) adviseur voor het college van burgemeester en wethouders. Hij is de schakel tussen de politiek bestuurlijke omgeving (gemeenteraad, b&w, samenleving) en de ambtelijke organisatie. Hij vertaalt de ambities van politiek en bestuur in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale (beleids)advisering  aan het bestuur en de realisatie van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is ook dienstverlener. Hij is verantwoordelijk voor een moderne en klantgerichte dienstverlening van de organisatie.

Als gemeentesecretaris is hij de hoogste ambtenaar in hiërarchie van de ambtelijke organisatie; de algemeen directeur. In die rol leidt hij en is hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Hij verbindt en inspireert management en medewerkers en zorgt dat de organisatie optimaal presteert. Hij is verantwoordelijk voor een optimale, gezonde bedrijfsvoering, financiële en maatschappelijke resultaten. 

Nevenfuncties:

Als gemeentesecretaris van Steenbergen (onbezoldigde functies):

  • lid van de Ambtelijke Regiegroep (ARG) van de regio West-Brabant


Op persoonlijke titel:

  • lid Raad van Advies AAFM Avans Hogeschool Breda

 

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig