M. (Marijke) Vos

Foto Marijke VosWethouder sinds 28 januari 2016
3e locoburgemeester
Kernwethouder voor Steenbergen
Kernwethouder voor Welberg

Mevrouw Vos is gehuwd en woont in Made.
Verjaardag: 21 april
Tel.: 0167 – 543 341 (secretariaat)
E-mail: m.vos@gemeente-steenbergen.nl

Functieomschrijving:

Economische zaken (Bedrijfscontacten en acquisitie-Economisch beleid - Markten en kermissen - Retail - Agrarische zaken - Overig MKB en grote bedrijven) – Innovatiebeleid - Milieu (Milieu-uitvoeringsprogramma – Duurzaamheid – Afvalverwerking – Milieustraat -Energie [bio, wind, zon, etc.]) - Bestuurlijke ontwikkelingen - Bedrijfsvoering (Financiën en belastingen - Planning en control)

Nevenfuncties (onbezoldigd) als wethouder:

 • lid van het Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO) B
 • lid van het algemeen bestuur van de Stichting Inkoopbureau West-Brabant
 • lid van het Koepeloverleg AFC
 • lid van de adviescommissie bedrijfsvestiging AFC
 • lid van de Stuurgroep Regionale Allianties (ondersteuning VNG)
 • voorzitter van de Marktcommissie
 • vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergaderingen van Intergas, REWIN, Brabant Water en van de Bank Nederlandse Gemeenten
 • lid bestuur incl. gemeenten Schout & Schepenen race
 • vertegenwoordiger in het overleg van Voormalige VSG-gemeenten inzake afvalverwerking -
 • lid van het Landelijk wethoudersoverleg Financiën
 • plaatsvervangend lid van het algemeen Bestuur van het West-Brabants Archief
 • lid van de Stuurgroep REAP

Nevenfuncties (onbezoldigd) op persoonlijke titel:

 • Voorzitter van de afdeling Dongemond van D66

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig