College van B&W

BurgemeesterGroepsfoto college

Secretaris

Wethouders

 

Info

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in de gemeente Steenbergen uit de burgemeester, vier wethouders en de gemeentesecretaris. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad voor een periode van vier jaar. De wethouders zijn Cors Zijlmans (Gewoon Lokaal!), Petra Lepolder (VVD), Cor van Geel (CDA) en Marijke Vos (D66). De voorzitter van het college is burgemeester Ruud van den Belt en de gemeentesecretaris is Thijs de Jongh.

Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De taak van het college is om beslissingen voor de gemeenteraad voor te bereiden en uit te voeren. Elke wethouder heeft zijn eigen beleidsterreinen. Die beleidsterreinen samen bij een wethouder noemt men portefeuille. Hoewel ieder lid van het college dus zijn eigen portefeuille heeft, is het college gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid (collegiaal bestuur).

Het college vergadert wekelijks op de dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar. Alle besluiten die het college neemt worden in een besluitenlijst opgenomen. De besluitenlijst is een openbaar document. Aan de beraadslagingen van het college neemt ook de gemeentesecretaris deel. Hij heeft een adviserende rol.

Namens de gemeente Steenbergen nemen de leden van het college van burgemeester en wethouders deel aan diverse lokale, regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen en overlegorganen.

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig