C.J.M. (Cor) van Geel

Foto Cor van Geel

Wethouder sinds 29 april 2010
4e locoburgemeester
Kernwethouder voor Nieuw-Vossemeer

De heer Van Geel is gehuwd en woont in Nieuw-Vossemeer.
Verjaardag: 20 juni

Tel.: 0167 – 543 345 (secretariaat)
E-mail: c.vangeel@gemeente-steenbergen.nl

Functieomschrijving:

Welzijn (Subsidiebeleid - Jeugd en Jongerenwerk – Speelruimtebeleid - Ouderenwerk) - Transitie Jeugd - Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO [incl. transitie] - Maatschappelijke dienstverlening) – Volksgezondheid – Cultuur (Kunst- en cultuurbeleid - Cultureel erfgoed - Monumenten)

Nevenfuncties (onbezoldigd) als wethouder:

 • lid van het algemeen bestuur van Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
 • lid van het dagelijks bestuur van Openbare Gezondheidszorg West-Brabant
 • lid van het algemeen bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • lid van de Stuurgroep Preventie, Wonen. Welzijn en Zorg, subregio Bergen op Zoom
 • lid van de Stuurgroep Experimentenprogramma regelarme transities
 • lid van de Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer
 • plv. lid van het bestuur van de Stichting Samen Werken
 • plv. lid van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant

Nevenfuncties (onbezoldigd) op persoonlijke titel:

 • voorzitter van de Heemkundekring Nieuw-Vossemeer
 • lid van het bestuur van Regionale Scholengemeenschap 't Rijks
 • lid van het bestuur van de Stichting Leergeld

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig