C.F. (Cors) Zijlmans

Foto Cors ZijlmansWethouder sinds 24 april 2014.

Eerder wethouder van de gemeente Steenbergen van 8 november 2001 tot 30 maart 2006 en van 14 februari 2008 tot 11 maart 2010

1e locoburgemeester
Kernwethouder voor Kruisland
Kernwethouder voor De Heen

De heer Zijlmans is gehuwd en woont in Zevenbergen.

Verjaardag: 13 november

Tel.: 0167 – 543 345 (secretariaat)
E-mail: c.zijlmans@gemeente-steenbergen.nl

Functieomschrijving:

Sport (Verenigingen) - Beheer accommodaties (Gemeenschapshuizen - Sporthallen -Sportvelden - Zwembaden) - Onderwijs (Beleid en huisvesting - Leerlingenvervoer -Leerplicht) - Beheer openbare ruimte (Wegen - Verkeer en Mobiliteit – Groen – Riolering – Verlichting – Materieel - Wijkgericht werken) - Participatiewet (Participatiewet - Sociale Zaken - Werkvoorzieningsschap)

Nevenfuncties (onbezoldigd):

  • lid van het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant
  • lid van het gemeenschappelijk orgaan gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV Regio West-Brabant
  • lid van het bestuur van de Stichting Samen Werken
  • lid van het bestuur van de Intergemeentelijke Sociale dienst Brabantse Wal
  • lid van het Bestuurlijk Overleg Sociaal domein Brabantse Wal
  • lid van het Bestuurlijk Overleg Waterkring West
  • lid van het Bestuurlijk Overleg Regionaal Educatieve Agenda (REA)

Opties

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig